หน้าแรก

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนนำเสนอผลงาน

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนนำเสนอผลงาน

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง ประเทศไต้หวัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุาคม 2560 สอบนำเสนอผลงาน 3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล 6 พฤศจิกายน 2560 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้ http://econ.swu.ac.th/Portals/49/PR/2560/pr_pdf01.pdf?ver=2017-10-25-1005…

อ่านต่อ
รางวัล Best Presentation Award Clute Institute, 2017

รางวัล Best Presentation Award Clute Institute, 2017

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับรางวัล Best Presentation Award Clute Institute, 2017 International Academic Conference on Business Stockholm, Sweden. ในหัวข้อ "The Recording of Households Accounting and The Sufficiency Economy…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะ…

อ่านต่อ
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ

โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ โ…

อ่านต่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษ…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

นิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

ทุนต่างๆ

แบบฟอร์ม

คู่มือนิสิต

ปฏิทินการศึกษา

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กรอ. | กยศ

ลงทะเบียน

ศึกษาต่อต่างประเทศ

สวัสดิการนิสิต

0Shares