ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

สามารถรับข้อมูลการสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่นี่… อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าเล่าเรียนสามารถดูผ่านเว็บไซต์ swu.ac.th ได้ทันที อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0Shares