ปริญญาตรี (นานาชาติ)

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

สามารถรับข้อมูลการสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่นี่… อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

เปิดกว้างทุกช่องทางให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย… อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

รายละเอียดค่าเล่าเรียนสามารถดูผ่านเว็บไซต์ swu.ac.th ได้ทันที อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต