ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เลี้ยงรับรอง Assoc. Prof. Dr.I-Hsien Ting, Dean Division of International Affairs และนักศึกษาจาก National University of Kaohsiung, Taiwan

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ร …
อ่านต่อ

พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว.

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จั …
อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประเ …
อ่านต่อ